ARBIS заң фирмасы кез келген зияткерлік меншік объектісіне (патент, коммерциялық құпия, тауар белгісі, авторлық құқық объектісі), сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттардың әртүрлі түрлеріне құқықтарды басқа тұлғаға беруді дұрыс рәсімдеуге көмектеседі.

Зияткерлік меншік құқығына арналған шарттар:

  • Басқаға беру шарты (айрықша құқық толық көлемде/ішінара беріледі);
  • Құқықтардың белгілі бір көлемін белгілі бір уақыт ішінде пайдалануға арналған лицензиялық шарт (айрықша / айрықша емес лицензия);
  • Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты (франчайзинг);
  • Басқалар.

Осы шарттар тіркеуші органда міндетті тіркеуге жатады.

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар:

  • Қызметтерді көрсету туралы;
  • Еңбек шарты;
  • Коммерциялық құпияны жария етпеу туралы;
  • Бәсекелестік емес туралы;
  • Басқалар.

Қосымша қызметтер

Зияткерлік меншік объектісіне құқықтарды беру туралы шарттарды тіркеу.

Команда мүшелері

Өтініш қалдырыңыз

Қызмет құны мен шарттарын есептеу үшін сізбен хабарласамыз.